2011-09-22

"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli"

Więc się dzielę...
Znalazłam przed furtką.
Na ten ostatni dzień lata, bym mogła je w kalendarzu zatrzymać.
A w kieszeni płaszcza kasztan.