2013-02-25

Love


L isten, czyli słuchaj;
O verlook defficiencies, czyli nie zważaj na słabości osób kochanych;
V erbalize support, sympathy, approval, czyli jak najczęściej wyrażaj wsparcie, współodczuwanie 
i  aprobatę;
E xtend effort, czyli stale staraj się robić wszystko coraz lepiej.


"Litacja" Wiktor Osiatyński


W te ferie wszyscy staraliśmy się robić wszystko coraz lepiej. Po prostu LOVE!